Ammoxdata.com

Ammoxdata julkaisee mittaustuloksia ja vinkkejä haulikon patruunoiden jälleenlataajien käyttöön. Julkaistu materiaali on tekijöiden omaa testidataa, jonka otanta ja laajuus on rajallinen. Mittauksia ja ohjeita tulee tulkita lisäinformaationa, jolla voi täydentää lukijan omaa kokemusperäistä tietoa jälleenlataamisesta.

Tavoitteenamme on parantaa jälleenlatausturvallisuutta jakamalla tietoa haulikon patruunan palotapahtumasta ja dynamiikasta mittaustulosten muodossa.

Toivomme palautetta päästäksemme tähän tavoitteeseen.